Aktuella kundcase

Några exempel på uppdrag vi producerar


Skandinavisk support och kundtjänst B2C

Internationell mediekoncern

Datakompisen hanterar de Skandinaviska kundtjänsterna, tekniska supporten och sociala medierna för mediakoncernens playutbud.

Administration av sändningar

Nordisk mediekoncern

Datakompisen administrerar sändningar och programpubliceringar i koncernens playutbud och OTT tjänster. Uppdraget innebär bland annat att vi encoderar, transcoderar, publicerar media samt övervakar strömmar i realtid. Vi utför också VOD kontroller av samtligt material för publicering.

Ärendehantering 24/7/365

Internationell aktör inom eldistribution

Datakompisen sköter ärendehantering med felanmälan, teknisk felsökning, utbokning och koordinering av servicetekniker samt schemaläggning i uppdragsgivarens ärendehanteringssystem.

Engelsktalande first line B2B support

Internationell telekomoperatör

Datakompisen sköter den internationella B2B supporten med 24/7/365 övervakning av operatörens CDN. Agerar utöver på inkommande supportsamtal även på larm och felanmälningar.

SPOC funktion (Single Point Of Contact)

Nordisk medieaktör

Datakompisen hanterar den nordiska mediekoncernens tekniska SPOC support 24/7/365 i syfte att centralisera intern tekniksupport och felanmälningar. Vi agerar dispatcher och koordinerar intern serviceorganisation eller underleverantör för åtgärd.

Övervakning och b2b support

Nordisk leverantör av videoplattform och CDN

Datakompisen övervakar och supporterar leverantörens tjänster 24/7/365 genom att bland annat agera på larm. Utför manuella kontroller och funktionstester enligt schemalagda rutinmallar.

Övervakning och NOC support

Skandinaviskt installations- och serviceföretag

Datakompisen supporterar på företagets hosting, domänfrågor och systemfunktioner. Vi sköter även kameraövervakning, larmövervakning samt in- och utpassering.

Monitorering av IoT tjänst

IoT aktör inom svensk industri

Datakompisen övervakar aktörens IOT tjänst som är installerad i industrianläggningar runt om i Sverige. Vi utför felsökning och åtgärder för att säkerställa drift 24/7/365.

Support och bredbandskundtjänster

Svenska bredbandsleverantörer

Datakompisen tillhandahåller teknisk support för en mängd olika typer av tjänsteleverantörer. Vi har en mycket bred kompetens gällande de flesta typer av internetanslutningar, kabel-tv, ip-telefoni, ip-tv och streamingtjänster. Vi arbetar i en mängd olika system för både hantering av ärenden och administrering av olika tjänster.

Digitalisering, filhantering och kundtjänst

Svensk bank

Datakompisen digitaliserar, OCR tolkar och okulärgranskar transaktionsunderlag, hanterar filöverföringar mellan olika system samt hanterar tjänstespecifik kundtjänst för en svensk bankaktör.

Support, logistik och orderhantering

Trafikföretag

Datakompisen hanterar support, felsökning, spärrning och laddning av kontaktlösa kort och resedokument. Datakompisen sköter även relaterad logistikfunktion med lagerhållning, ordermottagning samt plock och pack för trafikföretagets resedokument och värdehandlingar.

Support och spärrtjänst

Säkerhetsföretag

Datakompisen hanterar app- och systemsupport för säkerhetsföretagets konsumentprodukter. Datakompisen hanterar även företagets spärrtjänster 24/7/365.

IT och datasupport

Rikstäckande medlemsorganisation

Datakompisen hanterar IT supporten för medlemsorganisationens samtliga föreningslokaler runt om i Sverige. Datakompisen tillhandahåller även en generell datasupport mot organisationens medlemmar.

Utvecklingsresurser och QA tester

Systemutvecklare

Genom ett partnerskap med Bulgariska Minds People & Technology bemannar Datakompisen nearshore resurser för systemutveckling, QA tester och sköter mjukvaruunderhåll.

Drifts- och tjänstesupport

Lokal IT-leverantör

Datakompisen supporterar på IT-leverantörens mailsystem, hostingtjänster och webbhotellstjänster. För leverantörens kunder – både B2C och B2B – agerar Datakompisen i IT-leverantörens namn.