Datakompisen i Dorotea AB

Vår kvalitetspolicy

Datakompisen i Dorotea erbjuder outsourcade affärsprocesser inom kundtjänst, teknisk support och NOC-tjänster 24/7/365. Multiskillad eller dedikerad personal med hög tekniskgrundkompetens och god kundkännedom utför våra uppdrag med stort engagemang och hög servicenivå. 

Våra kundkontakter, både mot slutkund och uppdragsgivare, är vårt ansikte utåt och ska inge förtroende för oss som en professionell teknisk kundtjänst.
  • Vi är flexibla och kundanpassar våra lösningar efter uppdragsgivarens behov
  • Vi är ärliga och transparenta mot våra uppdragsgivare
  • Vi arbetar med kontinuerlig, strukturerad kommunikation och uppföljning, i syfte att uppnå och överträffa målen för våra uppdrag
  • Vi är alltid tillgängliga för våra uppdragsgivare, 24/7/365
  • Vi kompetensutvecklar våra anställda så de på bästa möjliga sätt kan stödja vårauppdragsgivare
  • Vi är en attraktiv arbetsplats i Dorotea med låg personalomsättning
  • Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav

Dorotea 2019-12-05


Ulrik Norkvist
Verkställande Direktör

Vill du komma i kontakt med oss på Datakompisen?