Datakompisens arbetsmetodik

Multiskillat och agilt


Agilt arbetssätt

Datakompisen tillämpar ett agilt arbetssätt där vi utifrån många år av erfarenhet från tekniska pilotprojekt till större tekniska övervakningsuppdrag utvecklat en multiskillad arbetsmetodik. Denna innebär att ni som uppdragsgivare kan dra storskalighetsfördelar av vår organisation och infrastuktur med bibehållen kvalitet.

Tack vare lokaliseringarna av våra supportanläggningar har vi en låg personalomsättning, vilket säkerställer kontinuitet och kompetens med engagemang, hög kundkännedom och marknadsförståelse för våra uppdragsgivare.

Teknisk support är vårt DNA


Datakompisen är en aktör som enbart sysslar med tekniska supporttjänster. Vi har därför både en kultur, ett arbetssätt och en flora av stödverktyg just för att åstadkomma löpande kompetensöverföring mellan supportmedarbetare.

Kvalitetsarbetet görs genom löpande uppföljning och analys av ex vis svarstider, first time resolution, användarnöjdhet i vissa fall inspelning av samtal.