Datakompisen i Dorotea AB

Vår miljöpolicy

Datakompisen i Dorotea erbjuder outsourcade affärsprocesser inom kundtjänst, teknisk support och NOC-tjänster 24/7/365. Multiskillad eller dedikerad personal med hög tekniskgrundkompetens och god kundkännedom utför våra uppdrag med stort engagemang och hög servicenivå.

Vi strävar efter att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt, i avvägning mot kvalitet och ekonomi.

  • Vår supportverksamhet sker på distans från vår produktionsanläggning i Dorotea och baseras på modern IT-plattform. Även våra kundmöten, utbildningar och uppföljningar genomförs oftast på distans
  • Våra leveranser och transporter skall genomföras med minsta möjliga belastning på miljön
  • Våra inköp av produkter och tjänster görs i största möjliga mån lokalt och när tillämpligt inhandlar vi återbrukad utrustning
  • Vi tar väl hand om vår utrustning, använder den så länge som möjligt och återvinner det som kan återvinnas
  • All vår verksamhet baseras på intressenternas krav, tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs
Dorotea 2019-12-05

Ulrik Norkvist
Verkställande Direktör 

Vill du komma i kontakt med oss på Datakompisen?