Datakompisen har blivit Cintech

Datakompisen startade 2005 med fokus på att ge support till privatpersoner i det framväxande digitala vardagsrummet. Internet var i sin linda och sedan dess har utvecklingen av nya tjänster som distribueras via Internet bara gått snabbare och snabbare. Datakompisen utvecklades med outsosurcade tekniska kundtjänster och supportlösningar. Allt större fokus lades på B2B tjänster i takt med att nya tjänster kräver tillgänglighet 24/7 i en allt mer globaliserad tid. Eftersom många nya tjänster bygger på en uppkopplad värld blev vår stora förståelse och erfarenhet av Internetsupport allt mer värdefull. Idag har vi fyra affärsområden som vilar på denna erfarenhet: Helpdesk, B2C support, NOC/SPOC och Media streaming.

Med anledning av att vi, nästan 20 år sedan vi startade vår verksamhet, hade ett betydligt bredare affärsfokus tyckte vi att namnet Datakompisen hade spelat ut sin roll. Vi hoppas nu att både gamla och nya samarbetspartner fortsatt ska följa med Cintech de närmaste 20 åren - tillsammans hoppas vi kunna skapa kundvärde och nya möjligheter!