Teknisk front- och backoffice 24/7/365

Outsourcade affärsprocesser med tekniskt multiskillad eller dedikerad personal

Bild på supporttekniker

Supporttjänster

b2b | b2c

Bild på NOC support

NOC tjänster

Support & coordinering

Bild på administration

Administration

Ärendehantering

Bild på övervakningstjänster

Övervakning

Nät, servrar, robotar

Exempel på våra uppdrag

Teknisk kompetens dygnet runt, alla dagar


LÅG PERSONALOMSÄTTNING

Tack vare vår lokalisering i Dorotea och Söderhamn har vi extremt låg personalomsättning, vilket säkerställer hög kundanpassad kompetens, kundförståelse och kontinuitet i uppdragets genomförande.

FRÅN OTT TILL IOT

Med vår långa erfarenhet av Internet- och bredbandssupport har vi blivit en naturlig samarbetspartner till aktörer inom streamingteknik, nya medier, IoT tjänster, applikationer, nät och infrastruktur.

24/7/365

För flertalet av våra uppdragsgivare är vi bemannade med delade eller dedikerade reurser för NOC- och SPOC-tjänster, supporttjänster, robotstyrning och övervakning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Svensk outsourcing med låg personalomsättning